บริษัท อินโฟ-ดี ซอฟแวร์ จำกัด

บริษัท อินโฟ-ดี ซอฟแวร์ จำกัด ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านบริหารจัดการ 
ระบบงานโรงพยาบาลขึ้น เพื่อให้ระบบงานบริการผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล มีความ 
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลของผู้ป่วยนับล้านได้รับการจัดเก็บในรูปแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ในซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้น โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูง ภายใต้ชื่อ HoMC 
(Hospital Operation Management Control)

http://www.info-dsoftware.com/

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Tips...ศัพท์การแพทย์ รวมคำศัพท์ คำย่อ ทางการแพทย์